disertacija
Biološke i ekološke značajke školjkaša Glycymeris nummaria (Linnaeus, 1758) u istočnom Jadranu

Marija Crnčević (2014)
Sveučilište u Splitu