disertacija
Biološka i ekološka obilježja glavoča travaša, Zosterisessor ophiocephalus (Pallas, 1814) u Novigradskom moru

Željana Đođo (2014)
Sveučilište u Splitu