Rad nije dostupan
disertacija
POUZDANOST ZNANSTVENIH PUBLIKACIJA U BIOMEDICINI

Mario Malički (2015)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet