disertacija
IZRAŽENOST GLIKOPROTEINSKOG ANTITIJELA MUC2 I VASKULARNOGA ENDOTELNOG ČIMBENIKA RASTA (VEGF) U SLUZNICI BARRETTOVOG JEDNJAKA

Melaanija Ražov Radas (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet