disertacija
PROSPEKTIVNO EPIDEMIOLOŠKO ISTRAŽIVANJE ČIMBENIKA RIZIKA NEARTERITIČKE ISHEMIČKE OPTIČKE NEUROPATIJE U SLAVONIJI I BARANJI

Tvrtka Benašić (2013)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet