disertacija
PSIHOSOCIJALNI ČIMBENICI I KVALITETA ŽIVOTA U OSOBA OBOLJELIH OD MIGRENE

Mirjana Vladetić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet