disertacija
DJELOVANJE HIPERBARIČNE OKSIGENACIJE NA MOŽDANO ISHEMIJSKO - REPERFUZIJSKO OŠTEĆENJE U DIJABETIČKIH ŠTAKORICA

Mihael Mišir (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet