disertacija
POVEZANOST KRONIČNE BUBREŽNE BOLESTI I PERIPROCEDURALNE OZLJEDE SRČANOG MIŠIĆA PRI ELEKTIVNOJ PERKUTANOJ KORONARNOJ INTERVENCIJI

Helena Jerkić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet