disertacija
Studij aktiviranog sinteriranja magnezijeva oksida iz morske vode

Jelena Jakić (2016)
Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet
Knjižnica