disertacija
Vrednovanje i analiza razvoja motoričkih znanja u ritmičkoj gimnastici

Ana Božanić (2011)
Sveučilište u Splitu
Kineziološki fakultet