disertacija
Prospektivna analiza povezanosti bavljenja sportom s konzumiranjem cigareta, alkohola i droga kod adolescenata

Ivan Kvesić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet