disertacija
Biomehaničko vrjednovanje skokova: uloga lateralnosti, zamaha rukama, režima rada mišića i smjera kretanja

Marijo Baković (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet