disertacija
Povezanost između društvenoga kapitala i tjelesne aktivnosti učenika srednjoškolske dobi

Hrvoje Ajman (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet