Rad nije dostupan
disertacija
Evangelizacijsko poslanje Crkve i novi oblici komunikacije

Jure Strujić (2015)
Sveučilište u Splitu
Katolički bogoslovni fakultet