disertacija
Zadarski kaptol, njegova dobra i kaptolski dostojanstvenici u posljednjih sto godina vladavine Mletačke Republike (1697. – 1797.)

Zdenko Dundović (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Katolički bogoslovni fakultet
Katedra crkvene povijesti