disertacija
Anđeo Marija Miškov : vjerski i nacionalni preporoditelj hrvatskoga puka
(1848.-1922.)

Zvonko Džankić (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Katolički bogoslovni fakultet
Katedra crkvene povijesti