Rad nije dostupan
disertacija
POLITIČKA KARIKATURA U LISTOVIMA BORBA I VJESNIK – KOMPARATIVNA ANALIZA PERCEPCIJE POLITIČKOG I DRUŠTVENOG ŽIVOTA U KOMUNISTIČKOJ JUGOSLAVIJI (1945. – 1962.)

Lidija Bencetić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji