disertacija
Crkveno i društveno značenje Glasa koncila od 1963. do 1972.

Anto Mikić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji