disertacija
Inovacijski menadžment i efikasnost poduzeća s niskom i srednje niskom tehnološkom razinom

Vanja Vitezić (2017)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu