disertacija
Percipirana vrijednost održive turističke destinacije s aspekta kvalitete

Dijana Vuković (2017)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu