Rad nije dostupan
disertacija
Uloga i značenje međunarodnih financijskih institucija u globalizacijskim procesima

Maja Vizjak (2016)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Podaci o radu
NaslovUloga i značenje međunarodnih financijskih institucija u globalizacijskim procesima
AutorMaja Vizjak
Voditelj/MentorMujačević Elvis
Sažetak rada
Globalizacija se sve češće spominje u suvremenoj politologiji, socijologiji i ekonomskim znanostima. Globalizacija je proces integracije i interakcije upravljan od strane međunarodnih financijskih institucija, a ima značajan utjecaj na kulturu, okoliš, ekonomski razvoj i prosperitet, političke sustave te blagostanje ljudi u društvima i zajednicama u cijelome svijetu. Globalizacija se opisuje kao zamjena lokalnog nadzora globalnim, putem kojeg se državnocentrično djelovanje i uvjeti donošenja rastvaraju u strukturi odnosa između različitih sudionika što djeluje u kontekstu koji je uistinu globalan prije nego međunarodni. Globalizacija nije samo prolazni trend odnosno fenomen, već je to međunarodni sustav koji danas oblikuje unutarnju politiku međunarodnih odnosa gotovo svih zemalja. Glavne međunarodne financijske institucije koje upravljaju procesom globalizacije su: MMF, Svjetska banka i ostale međunarodne i regionalne kao i europske financijske organizacije. Kada promatramo globalizaciju s ekonomske dimenzije, možemo reći da su poticaji i uzroci globalizacije tehnološki napredak, međunarodne regulacije te kapitalistički način proizvodnje pod djelovanjem međunarodnih ekonomskih institucija, tržišnih zakona te multinacionalnih kompanija sa snažnim poticajima kroz razvoj tehnologije. Provodi se ekonomska dimenzija globalizacije kao jedan nužan proces rasta muđunarodnih tokova roba i kapitala. Ekonomska globalizacije je pod utjecajem tržišnih zakona, međunarodnih ekonomskih politika, država i međunarodnih financijskih institucija. Ekonomska dimenzija globalizacije označava u prvom redu stvaranje i utvrđivanje pravila jedinstvenog svjetskog tržišta i smatra se glavnim uzročnikom globalizacije prema potrebama dinamičnog i rastućeg kapitalizma u svijetu, a pravci imaju jasnu tendenciju brzog rasta, znatno bržeg nego što je to rast ukupnog proizvoda. Republika Hrvatska prati globalizacijske trendove i sastavni je dio mnogih međunarodnih financijskih institucija, a danas je i punopravna članica Europske unije što potvrđuje njezine globalizacijske težnje.
Ključne riječiglobalizacija međunarodne financijske institucije MMF Svjetska banka regionalne financijske institucije Europske financijske institucije Hrvatska u globalizacijskim financijskim procesima
Naslov na drugom jeziku (engleski)The role and importance of international financial institutions in globalization processes
Povjerenstvo za obranuZdenko Prohaska (predsjednik povjerenstva)
Adriana Jelušić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
MjestoOpatija
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
UDK339
DRUŠTVENE ZNANOSTI
Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Svjetsko gospodarstvo
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjposlijediplomski doktorski
Naziv studijskog programaPoslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu
Akademski / stručni nazivdoktor/doktorica znanosti, područje društvenih znanosti, polje ekonomija
Kratica akademskog / stručnog nazivadr. sc.
Vrsta radadisertacija
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-07-21
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The term globalization is becoming more and more frequent in contemporary political science, sociology and in economic sciences. Globalization is the process of integration and interaction among people managed by international financial institutions. It has a significant impact on culture, environment, economic development and prosperity, political systems and well-being of people in societies and communities throughout the world. Globalization is described as transfer from local to global control, throughout which, the operation of the centralized government and the relation between a variety of participants operates within a context that is, indeed, more global than local. Globalization is not a phenomenon or just some passing trend. It is an international system shaping the domestic politics and foreign relations of virtually every country. The main international financial institutions that control the process of globalization are: the IMF, the World Bank and other international, regional and European financial organisations. When considering the economic dimension of globalization, we can say that the motives and causes of globalization are: technological advances, international regulation and the capitalist mode of production under the influence of international economic institutions, trade laws and multinational companies with strong incentives for the development of technology. The economic dimension of globalization is seen as an inevitable process of growth of international flows of goods and capital.Economic globalization is under the influence of trade laws, international economic policies, states and international financial institutions. The economic dimension of globalization means primarily the creation and establishment of rules of the single market in the world. It is also considered as the main cause of globalization according to the needs of the dynamic and growing capitalism in the world, whose directions have a clear tendency for rapid growth. The Republic of Croatia follows globalization trends and is an integral part of numerous international financial institutions, as well as full member of the European union, which confirms its globalization tendencies.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)globalization international financial institutions IMF World Bank regional financial institutions European financial institutions Croatia in financial globalization processes.
Verzijaobranjena verzija
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad nije dostupan
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:191:524799
PohranioSnježana Hordov Rubinić