disertacija
Inoviranje modela koncepcije razvoja u izazovima dinamike turističkog tržišta

Robert Ribarić (2016)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu