disertacija
Mjerenje reputacije turističke destinacije na društvenim medijima i zadovoljstva turista

Jelena Komšić (2018)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu