disertacija
Ekonomski učinci izravnih inozemnih ulaganja u turizam Republike Hrvatske

Maja Nikšić Radić (2014)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu