disertacija
Strateški savezi i mogućnost kapitalnog povezivanja u trgovini na malo

Nikola Butigan (2015)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu