disertacija
Višekriterijski modeli odlučivanja u strateškom planiranju uvođenja e-učenja

Nina Begičević Ređep (2008)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin
Podaci o radu
NaslovVišekriterijski modeli odlučivanja u strateškom planiranju uvođenja e-učenja
AutorNina Begičević Ređep
Voditelj/MentorTihomir Hunjak (mentor)
Blaženka Divjak (sumentor)
Sažetak rada
Istraživanje koje je provedeno u ovoj doktorskoj disertaciji daje svoj doprinos u procesu strateškog planiranja uvođenja e-učenja na visokoškolske institucije u Hrvatskoj. U procesu strateškog planiranja i donošenja odluke o uvođenju e-učenja izdvojene su četiri osnovne faze: (1) faza istraživanja problema, (2) faza razvijanja i izgradnje modela, (3) faza donošenja odluka i (4) faza provođenja odluke. U fazi istraživanja problema precizno je definiran centralni problem te je provedena situacijska analiza koja uključuje pregled i prezentaciju ključnih faktora i trendova vezanih uz definirani problem. U fazi razvijanja i izgradnje modela, na temelju mnogih znanstvenih i stručnih izvora, te primjera strategija e-učenja vodećih europskih fakulteta, identificirani su ciljevi i prednosti e-učenja te kriteriji za odlučivanje na temelju kojih je kreirana anketa čiji cilj je bio prikupljanje podataka od ispitanika stručnjaka za e-učenje u visokom školstvu. Rezultati anketiranja obrađeni su faktorskom analizom koja je reducirala definirane kriterije odnosno reducirala veći broj varijabli na manji broj faktora. U fazi donošenja odluke, na temelju rezultata faktorske analize, razvijeni su modeli za višekriterijsko odlučivanje: Analitički hijerarhijski proces (AHP) i Analitički mrežni proces (ANP) koji služe kao potpora u donošenju odluke o uvođenju e-učenja u visoko školstvo na višim razinama (sveučilišta i fakulteta) te nižim razinama (katedre i kolegija). U disertaciji su opisani metodološki i matematički temelji AHP i ANP metode. Navedene su prednosti i nedostaci AHP i ANP metode te je dan uvid u najpoznatiju računalnu podršku AHP metodi programski alat Expert Choice i računalnu podršku ANP metodi programski alat Super Decisions. Prikazan je proces razvoja AHP modela za donošenje odluke o uvođenju e-učenja na razini određene katedre ili kolegija. Testiranje modela izvršeno je grupnim odlučivanjem o obliku uvođenja e-učenja na kolegij Matematika, na Katedri za kvantitativne metode, na Fakultetu organizacije i informatike. Razvijen je i ANP model za donošenje odluke o uvođenju e-učenja u visoko školstvo. ANP model je razvijen uz potporu alata Super Decisions, a testiranje modela je proveo ekspert domene na strateškom problemu odlučivanja o uvođenju e-učenja na visokoškolsku instituciju. U okviru disertacije su prikazani i rezultati kvalitativne analize Strategije e-učenja na Sveučilištu u Zagrebu i Strategije za e-učenje Fakulteta organizacije i informatike. Provedenom analizom utvrđen je doprinos rezultata istraživanja kreiranju Strategije e-učenja Sveučilišta u Zagrebu i Strategije za e-učenje Fakulteta organizacije i informatike.
Ključne riječiE-učenje Strategija Višekriterijsko odlučivanje AHP ANP
Naslov na drugom jeziku (engleski)Multicriteria decision making models for stategic planning of e-learning implementation
Povjerenstvo za obranuTihomir Hunjak (predsjednik povjerenstva)
Blaženka Divjak (član povjerenstva)
Neven Vrček (član povjerenstva)
Zoran Babić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin
MjestoVaraždin
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Informacijske i komunikacijske znanosti
Informacijski sustavi i informatologija
UDK005
OPĆENITO
Menadžment
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjposlijediplomski doktorski
Naziv studijskog programaInformacijske znanosti
Akademski / stručni nazivdoktor/doktorica znanosti, područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti
Kratica akademskog / stručnog nazivadr.sc.
Vrsta radadisertacija
Jezik hrvatski
Datum obrane2008-12-17
Datum promocije2009-09-13
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
This doctoral dissertation investigates strategic planning of e-learning implementation at universities/faculties in Croatia. Strategic planning of e-learning implementation includes decision making about the most suitable form of implementing e-learning on different levels in HE (high education) institutions. Decision making about e-learning implementation has been covered as consisting of four phases: (1) intelligence, (2) design, (3) choice and (4) implementation. During the Intelligence phase we have precisely identified our central decision problem and have conducted situation analysis. In the Design phase we have developed alternatives and established criteria and subcriteria. The questionnaire about the importance of the advantages and goals of e-learning implementation and about criteria and subcriteria significant for decision making was created. Essential for the survey was use of Croatian e-learning experts that are familiar with higher education (HE) environment. Further, we connected these findings with the results of the factor analysis which was performed on the survey. The results of the factor analysis have served as input in the multicriteria decision models AHP and ANP that we have developed in the Choice phase. In the implementation phase we have solved the problem of prioritisation of e-learning options with the help of multi-criteria modelling in the process of group decision making based on the AHP model and individual (expert) decision making based on the ANP model. The specific objectives of this doctoral dissertation are: development of the theoretical model for strategic planning of e-learning implementation based on the results of the conducted survey, validation of the theoretical model for strategic planning of e-learning implementation by means of factor analysis, presentation of the structure of the AHP and ANP models for decision making about e-learning implementation, comparison between developed AHP and ANP models, analysis of the results of group decision making supported by sw TeamEC2000 based on the AHP model and the results of decision making supported by sw Super Decisions 1.6.0. based on the ANP model. The models can be applied at the course level, for the group of courses (department level) or at the study program (faculty level). At the same time the proposed models are useful for structuring discussion on strategic decisions on e-learning implementation and for creating strategies for e-learning implementation at the university and faculty level.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)E-learning Strategy Multicriterial decision making AHP ANP
Verzijaobranjena verzija
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:211:238833
PohranioLjiljana Hajdin