disertacija
Sustavi višestrukih klasifikatora temeljeni na upravljanom odabiru atributa u procjeni kreditnog rizika

Goran Oreški (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin