disertacija
Neoklapski diskurs i stil: aspekti interdiskurzivnosti mediteranizma, baštine i popularne kulture

Eni Buljubašić (2017)
Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet