Rad nije dostupan
disertacija
Epistemologija vrline u psihoterapiji

Inka Miškulin (2016)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za filozofiju