disertacija
Generacija beatnika i njihova recepcija u južnoslavenskim književnostima

Damir Španić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet