disertacija
Uloga konceptualne metafore ČOVJEK JE BILJKA u sagledavanju razlika i sličnosti među kulturama hrvatskoga i anglosaksonskoga govornog područja

Ivana Čizmar (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet