disertacija
Strategija Policija u zajednici i njezin utjecaj na strah od kriminala, percepciju kriminaliteta i javnog nereda u Hrvatskoj

Krunoslav Borovec (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet