disertacija
Utjecaj obilježja potrošača te situacijskih čimbenika na oblik odnosa između zadovoljstva i ishoda od zadovoljstva

Danijela Perkušić Malkoč (2018)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet