disertacija
Utjecaj outsourcinga na poslovne performanse poduzeća

Maja Letica (2014)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet