disertacija
Identifikacija strukture neuronske mreže u mjerenju očekivane inflacije

Tea Poklepović (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet