disertacija
Rodna perspektiva proračunskog procesa

Ana Marija Sikirić (2017)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet