disertacija
Utjecaj neformalnih mreža pojedinaca u upravljanju turističkom destinacijom

Damir Pavlović (2018)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet