disertacija
Utjecaj institucija na razvoj turističkog gospodarstva na primjeru Istarske županije

Damir Štokovac (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku