disertacija
Model optimalnog odlučivanja temeljen na right-time alatu poslovne inteligencije

Danijel Bara (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Podaci o radu
NaslovModel optimalnog odlučivanja temeljen na right-time alatu poslovne inteligencije
AutorDanijel Bara
Voditelj/MentorBranimir Dukić
Sažetak rada
U današnjem modernom poslovnom okruženju poslovanje poslovnih subjekata nalazi se pod konstantnim pritiskom borbe za opstanak i opterećeno je stalnim izazovima koji nastaju kao posljedica postojanog rasta konkurencije, kao i promjena u okruženju koje se događaju izrazito velikom brzinom, a na koje je potrebno pravovremeno reagirati. Za opstanak, odnosno postizanje optimalne učinkovitosti i ostvarenje dobiti u takvom okruženju nužno je kvalitetno upravljanje poslovnim subjektom, koje zbog navedenog postaje izrazito izazovno, kompleksno i zahtjevno. Temelj upravljanja je odlučivanje, stoga se brzina donošenja kvalitetnih, pravovremenih, relevantnih i pouzdanih poslovnih odluka na temelju svih dostupnih informacija nameće kao prioritet u poslovanju svakog poslovnog subjekta današnjice. Primjena tradicionalnih metoda odlučivanja, u uvjetima suvremenog poslovanja koje je sve više fokusirano na potrošača, odnosno klijenta, korisnika usluga poslovnog subjekta, a koje se oslanjaju na nekvalitetne, nesistematične i nepouzdane informacije, a nerijetko i na neracionalne oblike odlučivanja temeljene na menadžerskom osjećaju, nisu dovoljna za stjecanje konkurentske prednosti u današnjem turbulentnim uvjetima poslovanja. Stoga je za donošenje ispravnih poslovnih odluka, nužno poznavati suvremene alate poslovnog odlučivanja koji moraju osigurati uspješnu realizaciju strateških odrednica poslovnih subjekata, odnosno ostvarenje poslovnih planova suvremenih poslovnih subjekata. U današnje tehnološko doba logično se nameće mogućnost korištenja informacijske tehnologije kao moćnog pomoćnog alata u procesu odlučivanja, odnosno upravljanja poslovnim subjektom. Korištenjem programskih alata temeljenih na znanstvenom pristupu moguće je ostvariti konkurentsku prednost u današnjoj tržišnoj utakmici. U posljednjih dvadesetak godina, kao posljedica navedenog, razvili su se alati poslovne inteligencije čije sustavno korištenje predstavlja pomak od tradicionalnog načina odlučivanja koje se često svodi na osjećaj menadžera. Kako je poslovna inteligencija podrška boljem poslovnom odlučivanju, često se poslovnu inteligenciju naziva i sustavom za podršku poslovnom odlučivanju. No, postojanje tehnologije, samo po sebi nije dovoljno. Također je od izuzetne važnosti podignuti svijest menadžmenta o potrebi uvođenja takvih programskih alata u standardno poslovanje i svakodnevnu primjenu, jer je samo uvođenje takvih alata poslovne inteligencije kompliciran i dugotrajan proces, kojem se mora pristupiti sustavno. Taj proces također zahtijeva i značajan angažman od strane svih uključenih čimbenika poslovanja, ali dobiveni rezultat opravdava njegovo uvođenje. Dobavljanje podataka se ostvaruje sustavnim praćenjem i poznavanjem okruženja u kojem poslovni subjekt posluje, temeljeno na znanstvenom pristupu. Kako bi se ubrzalo vrijeme donošenja poslovnih odluka nužno je smanjenje vremena između dobavljanja podataka, procesuiranja podataka i njihovog uobličavanje u relevantne informacije za poslovno odlučivanje. Upravo je to razlog korištenja današnjih modernih right-time alata poslovne inteligencije koji su posljednji iskorak na području razvoja alata poslovne inteligencije, a ključni su u smanjenju navedenog vremenskog jaza u donošenju poslovnih odluka. Right-time skladište podataka osigurava podatke potrebne za primjenu koncepta right-time poslovne inteligencije. Okrećući se k right-time pristupu, poslovni subjekti mogu upotrebljavati alate poslovne inteligencije, ne samo za donošenje dugoročnih odluka, već i prilikom odlučivanja o neposrednim, odnosno sadašnjim poslovnim procesima. Ova mogućnost je posebno važna kod potrebe za donošenjem ekspeditivnih odluka, posebice onih koje se odnose na neposrednu interakciju s potrošačima. Kako bi poslovni subjekti bili uspješni u upotrebi right-time alata poslovne inteligencije, nužno je svladati tehničke i organizacijske izazove, a to podrazumijeva sustavan pristup u izgradnji modela odlučivanja temeljenog na right-time alatima poslovne inteligencije. Važnost pravovremenog i kvalitetnog poslovnog odlučivanja, posebice je bitna kod poslovnih subjekata koji su izloženi snažnoj tržišnoj konkurenciji i kojima je ključ poslovnog uspjeha uspostava i održavanje trajnih odnosa s potrošačima – klijentima. Kao rješenje problema učinkovitog poslovnog odlučivanja, suvremeni informacijski menadžment nudi right-time alate poslovne inteligencije. Stoga, bitno je istražiti koji su potencijali ovih programskih alata kada je u pitanju efikasno poslovno odlučivanje, te istražiti načine njihove optimalne primjene u odlučivanju kod tržišno orijentiranih poslovnih subjekata. S obzirom na aplikativni potencijal, ovo istraživanje ne samo da bi trebalo doprinijeti znanosti u domeni menadžmenta, već bi moglo biti aplikativna osnova za kvalitetnije odlučivanje u tržišno orijentiranim poslovnim subjektima. Prema tome definiranje modela poslovnog odlučivanja temeljenog na right-time alatima poslovne inteligencije ne samo da bi predstavljalo teorijski doprinos suvremenoj znanosti u grani menadžmenta, već i pragmatično rješenje za pravovremeno odlučivanje u suvremenim uvjetima poslovanja.
Ključne riječisuvremeni alati poslovnog odlučivanja sustav za podršku poslovnom odlučivanju poslovna inteligencija right-time alati poslovne inteligencije
Naslov na drugom jeziku (engleski)The model of optimal decision making based on right-time business intelligence tool
Povjerenstvo za obranuBranimir Dukić (predsjednik povjerenstva)
Dražen Barković (član povjerenstva)
Goran Kozina (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
MjestoOsijek
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Poslovna informatika
UDK004
OPĆENITO
Računalna znanost i tehnologija. Računalstvo. Obrada podataka
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjposlijediplomski doktorski
Naziv studijskog programaManagement
Akademski / stručni nazivdoktor/doktorica znanosti, područje društvenih znanosti, polje ekonomija
Kratica akademskog / stručnog nazivadr.sc.
Vrsta radadisertacija
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-02-12
Predmetnice
(NSK Kontrolirani rječnik)
Verzijaobranjena verzija
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
NapomenaZa sažetak korišten uvod iz rada, ključne riječi izdvojio knjižničar
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:362580
PohranioGordana Kradijan