disertacija
Upravljanje ljudskim resursima u organizaciji privatnih zdravstvenih ustanova

Ines Škoko (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za ekonom. i managem. gosp. subjekata