disertacija
Izrada i testiranje modela evaluacije procesa kreiranja agrarne politike u segmentu postavljanja ciljeva i odabira mjera

Tihana Kovačićek (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet