disertacija
Agronomska i energetska svojstva uljane repice i pira u ovisnosti o sorti i gnojidbi dušikom

Marina Brčić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet