disertacija
Reducirana oplodnja cv. Grk (V. vinifera L.) i njen utjecaj na kvalitetu grožđa i vina

Domagoj Stupić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Podaci o radu
NaslovReducirana oplodnja cv. Grk (V. vinifera L.) i njen utjecaj na kvalitetu grožđa i vina
AutorDomagoj Stupić
Voditelj/MentorEdi Maletić (mentor)
Dunja Leljak-Levanić (mentor)
Sažetak rada
Grk je autohtona sorta vinove loze značajna danas za vinogradarsto Lumbarde i okolnog područja na otoku Korčule. Jedna je od rijetkih sorata vinove loze s funkcionalno ženskim cvijetom, što kod uzgoja ove sorte uzrokuje određene teškoće vezane uz oplodnju i razvoj bobica u grozdu. Sorta je specifična po pojavi malih, besjemenih bobica (lokalni naziv „pasoline”) koje se u grozdu nalaze zajedno sa znatno većim bobicama koje sadrže sjemenke. Udio pojedininog tipa bobica unutar grozda vrlo je varijabilan. Ovim istraživanjem nastojalo se utvrditi koji su uzroci pojave besjemenih bobica kod sorte Grk vezani uz građu i razvitak muškog i ženskog gametofita, utvrditi utjecaj različitih sorata oprašivača na broj sjemenih bobica u grozdu te utvrditi varijacije kvalitete grožđa i vina uzrokovane različitim udijelima besjemenih bobica (pasolina). Analizom muškog gametofita utvrđeno je nepostojanje pora za klijanje na sporodermi peludi sorte Grk. Iz toga razloga pelud ove sorte je sterilna iako se razvoj gameta odvija normalno te zrelo peludno zrno sadrži dvije spermalne i jednu vegetativnu jezgru. Utvrđena je pravilna građa sjemenog zametka te prisutnost pojedinačnih stanica ženskog gametofita u zrelom stadiju. Embriji unutar sjemenoga zametka nastavljaju normalan razvoj kroz sve stadije razvoja ili dolazi do propadanja sjemenih zametaka. Proces propadanja započinje kod neoplođenih bobica veličine 4 mm. Analiza utjecaja oprašivača na broj sjemenih bobica pokazuje da su najbolji oprašivači bili sorte Pošip (27,68% sjemenih bobica u grozdu) i Plavac mali (26,95% sjemenih bobica u grozdu) dok je najlošiji oprašivač sorta Chardonnay (9,73% sjemenih bobica u grozdu). Analizom kvalitete mošta utvrđeno je da velike sjemene bobice sadrže signifikantno veći sadržaj šećera u moštu i pH vrijednost mošta dok male besjemene bobice imaju signifikantno veći sadržaj kiselina. Organoleptičkom analizom vina nije utvrđena signifikantna razlika između varijanata vina od 80% malih besjemenih bobica u grozdu i one sa 80% sjemenih bobica u grozdu. Signifikantnih razlika nije bilo niti u parametrima osnovne kemijske analize vina osim kod sadržaja pepela u korist vina sa podjednakim udjelom velikih sjemenih bobica i besjemenih bobica (pasolina). U vinu dobivenom od 80% pasolina utvrđeno je signifikantno najviše kafeinske, kumarinske i ferulinske kiseline te procijanidina B1 i resveratrola.
Ključne riječiVitis vinifera L. Grk besjemenost oprašivač polifenoli partenokarpija stenospermokarpija apomiksija
Naslov na drugom jeziku (engleski)Reduced fertilization of the grapevine variety Grk (V. vinifera L.) and its impact on the grape and wine quality
Povjerenstvo za obranuJasminka Karoglan-Kontić (predsjednik povjerenstva)
Sandro Bogdanović (član povjerenstva)
Nenad Malenica (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOTEHNIČKE ZNANOSTI
Poljoprivreda (agronomija)
Vinogradarstvo i vinarstvo
UDK633/635
PRIMIJENJENE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA. TEHNOLOGIJA
Hortikultura. Voćarstvo. Vinogradarstvo. Vrtlarstvo
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjposlijediplomski doktorski
Naziv studijskog programaPoljoprivredne znanosti
Akademski / stručni nazivdoktor/doktorica znanosti, područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda
Kratica akademskog / stručnog nazivadr. sc.
Vrsta radadisertacija
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-07-13
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Grk is a native grapevine variety important for viticulture of the Lumbarda area on the island of Korčula. It is one of the rare grape varieties with functionally female flower, which causes certain difficulties in grape production associated with poor fertilization and the development of the berry. Each cluster of this variety contains small, seedless berries (local name pasoline) and large berries that contain seeds. The share of berries type within the cluster is highly variable. This study attempts to identify the causes of poor seedless berries development trough the analysis of structure and development of male and female gametophyte, to determine the effect of different pollinator varieties on the number of seeded berries in the cluster and to determine the impact of seedless berry share on quality of grapes and wine. Lack of germination pores on pollen sporoderma was found in the analysis. For this reason, the pollen of this variety is sterile, although the development of gametes takes place normally and mature pollen grain contains two sperms and a vegetative nucleus. The structure of the ovule and the presence of individual cells of the female gametophyte in the mature stage were regular. Embryos inside the ovule develop normally through all the developmental stages, otherwise decay of the ovule takes place. The process of the ovule decay begins in unfertilized berries which are 4 mm in size. The decline of ovules caused by two processes: parthenocarpy and stenospermocarpy. Parthenocarpy occurs in berries in which there has been no fertilization. The stenospermocarpy occurs with berries where there has been a process of fertilization but cessation of ovul growth and its degeneration was caused by unknown physiological factors within the plant. In embrio sac of certain berries whose stigmas in the opening flower remained covered with flower cap, there was deternin existence of the zygote in the phase of intensive elongation. Ther was also obvious that both sinergide look identical and non-degenerate, indicating that there was no penetration of the pollen tubes and no proper fertilization proces occured. This fact potentially leads to a hypothesis that in vines can reach process of apomixis. The analysis of the impact of pollinator variety on the number of seeded berries shows that the best pollinators were the following varieties: Pošip (27.68% seeded berries in a cluster) and Plavac mali (26.95% seeded berries in a cluster). The worst pollinator variety was Chardonnay (9.73% seeded berries in a cluster). The analysis of the must quality determined that the large seeded berries contain significantly higher sugar content and pH value while the small seedless berries have significantly higher acid content. A significant difference between varieties of wine made from 80% of small seedless berries in the cluster and those made of 80% of the seeded berries in the cluster was not found in the organoleptic analysis. A significant difference was not determined even in the basic chemical composition of the wine except for ash content in the wine with equal share of large seeded berries and seedless berries. Significantly the largest content of caffeic, coumaric and ferulic acid, procyanidin B1 and resveratrol was found in the wine made from 80% seedless berries.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)Vitis vinifera L. Grk seedless pollinator polyphenols partenocarpy stenospermocarpy apomixis
Verzijaobranjena verzija
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:204:698319
PohranioVanja Masnov