Za ustanove

USPOSTAVA REPOZITORIJA
Repozitorij disertacija i znanstvenih magistarskih radova u sustavu Dabar mogu uspostaviti sva visoka učilišta u Republici Hrvatskoj. Usluga je besplatna, a sve upute nalaze se na stranici Dabra s Pravilnikom usluge Dabar.

METAPODACI
Opis disertacija i znanstvenih magistarskih radova sadrži propisane elemente koji su dostupni u dokumentu koji je izradila NSK u skladu s međunarodnim normama te u suradnji sa Srcem i ostalim knjižnicama. Dokument je trenutačno u fazi dorade radi dorade načina unosa podataka u sustavu.

DOSTAVA PODATAKA IZ POSTOJEĆEG REPOZITORIJA
Sustav Dabar podržava automatiziranu pohranu digitalnih objekata u repozitorije ustanova putem REST programskog sučelja (Dabar REST API).  Pojedinosti o uvjetima dostave digitalnih objekata iz kojeg drugog repozitorija dostupne su na stranicama Dabra.

SAMOARHIVIRANJE RADOVA
Samoarhiviranje je postupak pohranjivanja radova u repozitorij kod kojeg doktorandi samostalno pohranjuju svoje radove. U sustavu Dabar implementirana je podrška za samoarhiviranje ocjenskih radova, pri čemu studenti pohranjuju svoj rad u repozitorij i opisuju ga odgovarajućim metapodacima, a urednici repozitorija provjeravaju ispravnost rada i metapodataka te odobravaju objavu rada.

PRIRUČNIK ZA UREDNIKE REPOZITORIJA
Svrha priručnika jest pružiti korisniku osnovne informacije o repozitoriju te ga naučiti kako uspostaviti, pokrenuti i urediti repozitorij.