Dugoročno očuvanje digitalnih objekata u repozitorijima – preporuke i provjera PDF/A inačica u repozitorijima

Prema Preporukama za dugoročno čuvanje elektroničkih dokumenata, u repozitorijima u Dabru preporuča se korištenje PDF/A inačice PDF-a. Taj je format široko prihvaćen ISO standard za korištenje PDF formata za dugoročno očuvanje digitalnih dokumenata.

Sukladno tome, od kraja siječnja 2019. na repozitorijima u Dabru se provodi automatska provjera formata ocjenskih radova (završnih, diplomskih, specijalističkih, doktorskih i znanstvenih magistarskih radova), na način da se prilikom pohrane novog rada ili uređivanja već pohranjenog rada provjerava je li PDF pohranjen u PDF/A inačici. U slučaju da nije tako, ispisuje se upozorenje.

U prvoj fazi provjera će se vršiti samo na ocjenskim radovima, a naknadno će biti provedena i za ostale vrste digitalnih objekata.