bookmark

Nova funkcionalnost u repozitorijima – spremanje radova (bookmark)

Na repozitorijima u Dabru omogućeno je spremanje objekata u liste (engl. bookmark), što svakom prijavljenom korisniku pruža mogućnost spremanja pojedinih radova u vlastitu listu (Moje liste). Na taj način je moguće željenim radovima naknadno pristupati bez ponovnog pretraživanja repozitorija.

Osim stvaranja i upravljanja listama, funkcionalnost omogućuje označavanje, pohranjivanje, uklanjanje i dijeljenje objekata unutar lista te dijeljenje cijelih lista s drugima. Popis Moje liste nalazi se na lijevoj strani sučelja, a neovisno o tome na kojem se repozitoriju određeni rad spremi u listu – isti je moguće vidjeti u listi na svim repozitorijima (uz prijavu).

O načinu korištenja nove korisničke funkcionalnosti održan je webinar, a snimku možete vidjeti ovdje.

 

Subscribe to RSS - bookmark