No public access
doctoral thesis
Intelektualni kapital u funkciji unapređenja korporativnog imidža uslužnih djelatnosti

Mirjana Babić (2009)
University of Rijeka
Faculty of Economics