Rad nije dostupan
disertacija
Intelektualni kapital u funkciji unapređenja korporativnog imidža uslužnih djelatnosti
doktorska disertacija

Mirjana Babić (2009)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet