No public access
doctoral thesis
Analiza traumatskog oštećenja i vrijednost dijagnostičkih pretraga kod kontuzije miokarda u pokusima na kunićima

Jure Slapničar (1978)
University of Rijeka
Faculty of Medicine