Rad nije dostupan
disertacija
Analiza traumatskog oštećenja i vrijednost dijagnostičkih pretraga kod kontuzije miokarda u pokusima na kunićima
disertacija

Jure Slapničar (1978)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet